TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS

Er worden in de huidige en toekomstige maatschappij andere kennis en vaardigheden van mensen verwacht dan 15 jaar geleden. Dit betekent dan ook dat er een andere benadering nodig is op school. Kinderen moeten andere vaardigheden leren, dan 15 of 30 jaar geleden. Hoe zorgen wij met ons onderwijs ervoor dat kinderen een plekje krijgen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij? Wat betekenen deze veranderingen voor het vak van leerkracht op de basisschool? Welke vaardigheden hebben leerkrachten nodig om toekomstgericht onderwijs te geven?

RESULTATEN

Als ik als coach een team begeleid, leren teamleden elkaars krachten en talenten kennen en benutten. Er ontstaat een gezamenlijke visie waaruit  onderwijsvernieuwingen zich ontwikkelen.Deze zijn een succes doordat van en met elkaar geleerd wordt en er fouten gemaakt mogen worden, zodat er veel leereffect ontstaat. Er wordt minder werkdruk ervaren omdat leerkrachten zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces. Ze krijgen het gevoel dat ze gewaardeerd worden om hun kennis en vaardigheden. Hierdoor is er meer oog voor ieder kind.

Als ik mijn werkzaamheden op een school heb verricht, kunnen de teams gezamenlijk verder op eigen kracht en met hun eigen werkwijze.

WERKWIJZE

Door mijn enthousiaste werkwijze faciliteer ik professionals om te groeien, door middel van open, eerlijke en gelijkwaardige gesprekken. Hierbij gebruik ik mijn intuïtie en stel ik vragen vanuit nieuwsgierigheid naar de mens achter de professional. Met mijn open en positieve houding maak ik snel contact. Ik maak gebruik van mijn observatievermogen en begeleid onderwijsprofessionals het liefst direct op de werkvloer. Mijn netwerk geeft mij de mogelijkheid ook andere mensen en middelen aan te bevelen. De professionals op de werkvloer kan ik begeleiden met mijn coachvaardigheden. Door mijn procesgerichte werkwijze bied ik maatwerk voor iedere school en denk ik mee met een oplossing voor ieder probleem.