Op een basisschool in Brabant ben ik als externe specialist welkom geheten om 8 maanden een bijdrage te leveren aan onderwijsvernieuwing in hun school.

Hierbij was mijn opdracht het begeleiden van leerkrachten bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij vernieuwingen en bewustwording van teamleergedrag.

Met behulp van (in)formele gesprekken, diverse werkvormen en interventies weten alle teamleden nu meer over toekomstgericht onderwijs. De teamleden hebben met elkaar een visie gevormd en ieder heeft, vanuit zijn eigen passie, gekozen voor de onderdelen uit die visie waaraan ze prioriteit geven. Ze zijn zich bewust geworden van de talenten van zichzelf die ze in kunnen zetten om meer tegemoet te komen aan de talenten van kinderen in hun klas

Directeur basisschool: Manon heeft verdieping aangebracht en de leerkrachten begeleid bij het komen tot een persoonlijk leerdoel. Dit deed ze op een wijze waarop de leerkrachten eigenaar zijn gebleven van hun eigen ontwikkeling.

Teamleider onderbouw: Manon past zich aan aan de (on)mogelijkheden van de organisatie en prikkelt professionals om buiten de comfort zone te stappen.

Leerkracht groep 7/8: Ik vond het van te voren spannend dat Manon bij mij in de klas kwam kijken. Dat gevoel was meteen weg, Manon is heel benaderbaar en prettig in de omgang.