VOOR WIE

” Ontwikkeling start met bewustwording!”

VOOR WIE

  • Scholen, kindcentra
  • Professionals (leerkrachten, kindercoaches, pedagogisch medewerkers, etc.)
  • Kinderdagverblijven
  • Kinderen
  • Iedereen die graag wil ontwikkelen

RESULTATEN

Professionals zijn zich bewust van elkaars krachten en talenten en benutten ze.  Er is een gezamenlijke visie waaruit  (onderwijs)vernieuwingen zich ontwikkelen. Deze zijn een succes doordat van en met elkaar geleerd wordt en er fouten gemaakt mogen worden, zodat er veel leereffect ontstaat.

Er wordt meer betrokkenheid en werkplezier ervaren omdat de professionals zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces. Er is waardering voor hun kennis en vaardigheden. Ieders talenten worden gezien. Als professionals vanuit passie en talent werken dan doen kinderen dit ook.

Teams gaan gezamenlijk verder op eigen kracht en met hun eigen werkwijze.

WERKWIJZE

Door de enthousiaste en postieve werkwijze ontstaat er bewustwording bij de professionals om te ontwikkelen. Dit gebeurt vanuit openheid, eerlijkheid, samenwerking en gelijkwaardigheid. Hierbij gebruik ik mijn intuïtie en stel ik vragen vanuit nieuwsgierigheid naar de mens achter de professional. Hierdoor maak ik snel verbinding. Aangevuld met mijn observatievermogen, analyses en ervaring ontstaan er kansen en mogelijkheden. De praktische begeleiding zorgt voor directe toepasbaarheid in de praktijk.

Mijn netwerk geeft mij de mogelijkheid ook andere mensen en middelen aan te bevelen. Met mijn procesgerichte werkwijze bied ik maatwerk voor iedere organisatie en denk ik mee met een oplossing voor ieder probleem.

‘Als je passie en talent samenwerken dan maak je een meesterwerk.’

Er ontstaat bewustwording en ontwikkeling. Teamleden kennen elkaars krachten en talenten en benutten ze van elkaar. Zij kennen echter ook elkaars zwakheden, zodat iedereen zich kan focussen op zijn of haar krachten. Er is een gezamenlijke visie van waaruit de onderwijsvernieuwingen ontstaan. De onderwijsvernieuwingen worden zo succesvol. Er wordt van en met elkaar geleerd en er worden fouten gemaakt.

‘Waar je talenten en de behoefte van de wereld elkaar kruisen, ligt je roeping.’

Mijn kwaliteiten zijn divers, maar met het oogpunt op het huidige onderwijs, komt mijn kennis over 21st century skills, executieve functies en digitale middelen heel goed van pas. Ik geloof hier dan ook “echt” (Mink, 2015) in. Ik breng structuur en duidelijkheid en van daaruit kunnen keuzes worden gemaakt. Daarnaast kan ik “het goede voorbeeld” (De Rooij, 2014) geven met mijn openheid en vriendelijkheid.

Lonneke van de Ven, eigenaar PinkTurtle: “Wat een geweldig enthousiast en professioneel mens ben je, Manon. Lean en basisonderwijs is op jouw lijf geschreven!”