TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS

“Bewustwording geeft de mogelijkheid tot ontwikkeling.”