De leanreis van Nutsbasisschool Beneden Beekloop

Lean is een prachtige werkwijze om samen processen te bekijken en efficiënter te maken.

Mieke, leerkracht groep 1-2: “De werkdruk wordt verlaagd doordat je zelf positief en concreet inzicht krijgt in het proces. Lean kun je zeker inzetten bij MT- vergaderingen en bij het werken met leerteams.”

Door de klantbehoefte te onderzoeken werd duidelijk waar de prioriteit ligt.

Leerkracht groep 3: “Manon geeft goede sturing waarbij ruimte is om de uitkomst van jezelf te laten worden. Lean zorgt voor openheid en dat iedereen weet waar je mee bezig bent.”

Tijdens de waardestroomanalyse kwamen al snel de inzichten, waar de verspillingen zaten.

Deborah, leerkracht groep 8: “Manon geeft duidelijke situationele begeleiding die gericht is op onze situatie. Om als school met Lean te kunnen werken is er een deskundige, enthousiaste kartrekker nodig en een succeservaring.”

De brainstormsessie zorgde voor verrassende oplossingen. Op de A3 werden alle stappen van de Kaizen vastgelegd. Zo kon er begonnen worden met een experiment.

Harold, directeur Nutsbasisschool Beneden Beekloop: “Manon is duidelijk en efficiënt, geen verspilde tijd maar aan de slag met resultaat. De inzet van de middelen zoals Powerpoint geeft overzicht en inzicht.”

Uiteindelijk hebben we met elkaar een score en verbeterbord gemaakt zodat de ontwikkeling structureel en kort wordt bijgehouden.

Lonneke van de Ven, eigenaar PinkTurtle: “Wat een geweldig enthousiast en professioneel mens ben je, Manon. Lean en basisonderwijs is op jouw lijf geschreven!”