Entries by

Passie voor onderwijs

Uit onderzoek blijkt dat werkdruk onder andere ontstaat door het gevoel te hebben er alleen voor te staan. Fullan en Hargreaves zeggen: “Verbetering van het onderwijs in een land als Nederland, waar het onderwijs relatief goed is, hangt vooral samen met de mate waarin leraren echt samen hun schouders zetten onder een collectieve ambitie.” Dit […]

Een traject op een basisschool in Brabant…

Op een basisschool in Brabant ben ik als externe specialist welkom geheten om 8 maanden een bijdrage te leveren aan onderwijsvernieuwing in hun school. Hierbij was mijn opdracht het begeleiden van leerkrachten bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij vernieuwingen en bewustwording van teamleergedrag. Met behulp van (in)formele gesprekken, diverse werkvormen en interventies weten […]