WASMAND !?!?

Nee dit gaat niet over de steeds terugkerende was.

Het gaat over een prachtig coachingsmoment waarbij de NLP-technieken weer hun dienst hebben bewezen.
De coachee had een eenvoudige situatie waar ze graag anders op wilde reageren. Ze heeft de logische orde (situatie-gedrag-gevoel-vaardigheden- overtuiging-rol/identiteit-missie) doorlopen. Als snel gaf haar dat het inzicht dat onafhankelijkheid belangrijk voor haar is. In deze situatie hebben we gekeken hoe haar rol anders kan zijn. Met de “circle of excellence” hebben we de overtuiging “ik doe mijn ding” en “ik kan het” verankert. De coachee zag zichzelf in en uit een gele wasmand stappen. Wat een prachtige metafoor.
Om het “ankeren”te versterken hebben we met een “tijdlijn” gekeken wanneer ze al eerder “ik doe mijn ding” heeft gedaan. Al snel kwamen er veel voorbeelden.
Als er in de toekomst weer een keer eenzelfde situatie aankomt . Dan gaat ze vooraf even in haar denkbeeldige gele wasmand staan en herhaalt de zin ” ik doe mijn ding”. Wie weet is in de toekomst het denken aan de wasmand al genoeg.
Ik liet een vrolijke coachee achter vol zelfvertrouwen die weet dat ze het kan. Ze hoopte zelfs snel op een lastige situatie waarmee ze dit kan toepassen. 


Geluksmoment.

Een prentenboek voorlezen in groep 7 en aan professionals


Op 15 vrijdagen lesgeven in groep 7. Dat zou ik vanaf maart tot einde schooljaar doen. Een kans om na bijna 3 jaar toch weer te voelen hoe de praktijk als leerkracht is. Van de school kreeg ik alle ruimte om ook zaken uit mijn trainingen te gebruiken in deze klas. Op deze manier kan ik de ervaringen weer meenemen naar mijn trainingen aan de professionals. Deze trainingen liggen op een stuk sociaal emotionele ontwikkeling en vooral door het gesprek aan te gaan. Ik voelde van alles van tevoren: kan ik dit nog wel en vind ik het wel weer leuk?
In mijn trainingen aan pedagogisch medewerkers stond al een prentenboek centraal. De ervaring was dat de boodschap telkens bij een aantal medewerkers echt binnenkwam.

De eerste vrijdag had ik me voorgenomen om in groep 7 te openen met een prentenboek. Dit was “de krijtjes staken” van Oliver Jeffers & Drew Daywalt. De kinderen waren verbaasd en gaven aan dat ze normaal gesproken niet goed konden luisteren. Vervolgens was het 10 minutenlang muisstil. Ademloos werd het verhaal door ze opgenomen. Hierna kwam het belangrijkste stuk, het gesprek. Zien de kinderen de metafoor? Herkennen ze zichzelf? Wat betekent dit voor de klas? Het werd een prachtig, open en oprecht gesprek. We spraken af dat we aan het einde van de dag op een creatieve manier dit verhaal gingen verwerken. Hier hadden ze ook ideeën over. Het was een hele prettige dag waarin iedereen zich gezien en gehoord voelde. Er was een positieve sfeer.

De tweede vrijdag had ik gekozen voor “Have you filled your bucket today” Carol Mc Cloud. Een prachtig prentenboek om positiviteit te bevorderen. De kinderen zaten al verwachtingsvol klaar. Het gesprek daarna was hartverwarmend, wat een mooie complimenten kunnen kinderen geven. Uiteraard hadden ze dit keer zelf een creatief idee om aan het eind van de dag met elkaar te doen. De klas kreeg sterren maar ook ieder kind kreeg sterren. Zo ging iedereen naar huis met een gevulde emmer met complimenten. Dit was meteen de laatste schooldag tot nu toe.

Op zondag kwam het bericht van onze minister-president Mark Rutte dat we voorlopig tot 6 april thuis moesten blijven. Daar was ik even stil van. Allerlei emoties kwamen naar boven. Blij dat mijn gezin en ik gezond zijn, maar ook angst: hoe gaat dit dan verder? Worden wij ook ziek? Mijn moeder die alleen is en hoe gaat dat met de kinderen van groep 7? Mijn trainingen die vervallen. Wat betekent dit voor mij als zpper?
Al snel kwam bij mij een creatief proces op gang. Wat kan ik betekenen voor ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, zorgprofessionals etc? Hoe kunnen mijn ervaringen met kinderen en pedagogisch medewerkers in deze tijd helpend zijn? Welke vorm is daarbij passend? Een enthousiast telefoontje naar mijn collega coach/trainer Christel Lubse en onze krachten werden gebundeld.

De volgende dag zijn we gaan filmen. In het kader van ‘ik heb het nog nooit gedaan, ik denk dat ik het kan’ zijn we zonder verder plan gestart. Dit bleek in verband met auteursrechten toch niet handig dus toch maar een ander plan bedacht. Zo ontstond “Boekgesprekjes met Christel en Manon” in een dag. Hierna nieuwe filmpjes gemaakt. Zijn ze perfect? Nee. Moet dat? Nee. We leggen de lat niet te hoog en laten graag zien dat wij ook gewone mensen zijn.
Inmiddels zijn we 14 filmpjes, ideeën voor lesmateriaal, boekenlegger en flyers voor workshops verder. Zodat we op de lange termijn, als alles weer “normaal” is, verder kunnen.
Op de korte termijn, nu duidelijk is geworden dat de scholen in ieder geval tot en met de meivakantie gesloten blijven, voelen we des te meer de urgentie om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de handvatten van ons om een prentenboek om het gesprek met elkaar aan te gaan. Zodat op een positieve, laagdrempelige manier het welbevinden vergroot wordt doordat er meer begrip is voor elkaar in deze tijd die voor iedereen spannend is en waarvan we niet weten hoelang het duurt, waar het heen gaat en wat de gevolgen zijn.
Soms merken we met “boekgesprekjes met Christel en Manon” dat het beeld er is dat een prentenboek alleen voor kleuters is. Hopelijk helpen deze praktijkvoorbeelden bij het bijstellen van dat beeld. Prentenboeken zijn beeldend en iedereen kan zich verplaatsen of herkennen in de hoofdpersoon of het verhaal. Het is een prachtige start om vervolgens met elkaar van jong tot oud het gesprek aan te gaan. Ieder haalt eruit wat hij of zij op dat moment nodig heeft en er komt meer begrip voor elkaar. Onze filmpjes geven tips voor ouders, leerkrachten, zorgprofessionals en pedagogisch medewerkers over hoe ze het kunnen aanpakken.
Samen lekker in je vel: het is iedereen gegund.

welbevinden #onderwijs #kinderopvang #zorg #samensterk #prentenboeken #begripvoorelkaar

ouders #toekomstgerichtonderwijs

Scholieren en bedrijfsleven ontmoeten elkaar

Vanmiddag was ik uitgenodigd om opdrachtgever te zijn voor leerlingen uit de bovenbouw van HAVO/VWO van 5 technasiumscholen uit deze regio. Ik ging erheen met een open blik, mijn tent neergezet, opdrachten gemaakt en goede zin meegenomen.
Vervolgens kwamen de eerste leerlingen informatie bij mij halen, een beetje onwennig allemaal.
Al snel was het ijs gebroken en ontstaan er mooie gesprekken. Prachtige vragen en nieuwe ideeën.
Uiteindelijk kwam het gesprek op waarom ik voor hun zou kiezen en waarom zij voor mij.
Ik heb ze uitgedaagd om out of the box te denken en origineel te zijn. De leerlingen vonden mijn trainingen interessant en vonden het leuk dat mijn opdrachten nog niet vaststonden. Sommigen leek het sowieso wel leuk om met mij samen te werken. Ik was in ieder geval anders op deze bijeenkomst.
Er is al een vlog over mij gemaakt, hoezo uit mijn comfortzone. Pfff. Daarnaast werd me al uitgelegd wat Instagram voor Authentalent kan betekenen. Een hele nieuwe wereld gaat voor mij open.
Ook het maken van een tent die cursisten in mijn training als samenwerkingsopdracht in elkaar moeten zetten, kwam al ter sprake.
Wat een inspirerende middag. Wat een professionele opstelling van de leerlingen, compleet met visitekaartjes. Nu afwachten wie mij een motivatiebrief gaan schrijven en dan mag ik kiezen met wie ik samen dit avontuur aan ga. Ik heb er nu al zin in.

SLO conferentie begaafdheid en talentontwikkeling “samen talenten stimuleren en vieren”


Wat een goed, georganiseerde dag met inspirerende sprekers en waardevolle middelen.
Patti Drapeau had schokkende cijfers over de snelle afname van creativiteit van kind naar volwassene. Daarnaast zijn scholieren creatiever buiten schooltijd dan tijdens schooluren
Gelukkig heeft ze ook mooie mogelijkheden laten zien om creativiteit te behouden en weer te vergroten. Gebruik je verbeeldingskracht, flexibiliteit, nieuwsgierigheid, originaliteit en waarneming.


Bij de inspiratiesessie “zie het verborgen talent op de werkvloer” van Lianne Hoogeveen en Mariska Poelman was er veel ruimte voor het gesprek met elkaar. Er worden mooie conclusies getrokken over talenten op de werkvloer. Er ligt een verantwoording voor de werknemer, werkgever en de collega’s samen. Heb het lef om te luisteren en te doen. Uit onderzoek blijkt dat autonomie, vertrouwen van de werkgever belangrijk is voor de (hoogbegaafde) werknemer en dat ze last hebben van controle en sturing. Voor iedereen is het van belang om bewust te zijn van zichzelf, de ander en nieuwsgierig te zijn naar hoe een ander iets aanpakt. Op deze manier zet je talenten in. Heb je een lastige werknemer? Waar het schuurt, daar kan best weleens veel talent zitten.


De laatste spreker was Stefan Buijsman die creatief denken verbond aan wiskunde. Hij nam ons mee de geschiedenis van getallen en handel in en de creatieve manieren die er in culturen is bedacht om praktische problemen op te lossen. Wiskunde zorgt voor nauwkeurigheid maar geef de juiste betekenis aan getallen en trek de juiste conclusies.

Ook de (gratis) aangeboden materialen door SLO met betrekking tot executieve functies vragen erom om vandaag nog in de praktijk in te zetten, voor kind en volwassene.

Met talentbenutting personeel binnen halen én behouden!

Afgelopen vrijdag op de kinderopvanginspiratiedag inspirerende gesprekken gevoerd met pedagogisch medewerkers, locatiemanagers, HR-managers, leerkrachten en eigenaren van een kinderopvang.

Veel dezelfde vraagstukken: personeel vinden en behouden en hoe de visie gezamenlijk uit te dragen, zodat alle medewerkers volgens de bedoeling van de organisatie denken en werken. Hoe geef je de samenwerking in een IKC vorm?

Door bewustwording van talenten benut je de kwaliteiten in de organisatie,  voelt personeel zich gezien en gehoord waardoor werkplezier én goede resultaten ontstaan.

Door samen  visie en overtuigingen van organisaties en medewerkers te verbinden, zet je dit om in gewenst gedrag op  de werkvloer. Samen met ouders ben je dan op een mooie en waardevolle manier van betekenis in het leven van een kind.

Dit is een samenwerking met: http://www.green-elephant.nu

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat geloof ik?

Drie opdrachten hebben professionals in het onderwijs richting de leerlingen: kennisoverdracht, voorbereiden op een plekje in de maatschappij én persoonsontwikkeling.

Prioriteit: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat geloof ik? Dan komt de rest ook goed. Er zijn prachtige middelen om kinderen hierin te volgen. Allerlei prachtige systemen en werkwijze die hierbij helpend zijn.

Wanneer je passie en talent gaan samenwerken, maak je een meesterwerk.

Toekomstgericht onderwijs betekent vooral dat er ruimte is voor ieder kind dat uniek is, waardevol is met zijn of haar talenten en zich daar bewust van is. Daarbij weet waar, wanneer en hoe je hulp vraagt aan iemand met andere talenten. Op deze manier is er ontwikkeling mogelijk.

De sleutelrol is voor de leerkracht, in de rol van coach, die het verschil maakt door écht het gesprek aan te gaan.

Hattie en Timperly: goede feedback heeft een positieve invloed op de leerlingresultaten.

Een prachtige opdracht

Te gast zijn bij SKPOEL in Etten-Leur om een workshop te geven over eigentijds onderwijs, hoe gaaf is dat. Na een warm welkom van de organisatie met leerkrachten in gesprek gaan vanuit mijn passie en op mijn authentieke wijze.

Filmpjes, hoeden, prentenboeken en theorie hebben leerkrachten geïnspireerd, gemotiveerd en tot nadenken gezet om nog meer met kinderen en elkaar in gesprek te gaan.

Het was ook een dag van ontmoeting en verbinding met andere zzpers die met dezelfde passie op aanvullende vlakken betekenisvol zijn voor onderwijs. Erg inspirerend.

Vol energie weer naar huis gereden. Thuis aangekomen kon ik nog net genieten van de prachtige rode lucht aan het einde van deze mooie dag.
Trots: ik doe het gewoon!

Een coachee komt binnen met een rapport met een analyse over zichzelf. Onzeker: Ben ik dit? Klopt dit? Wat kan ik met deze info? Hoe stel ik een doel? Waar wil ik naartoe?

Vervolgens samen gekeken wat de kern is en met behulp van nlp-technieken (logische orde,tijdlijn en anker) kon ze zich open stellen om positieve ervaringen te anker en zoals ze zelf zei: “ineens plopte ideeën op over de toekomst”.

Vol energie en met een positief gevoel over zichzelf en klaar om actie te ondernemen, ging ze onderweg naar huis. Oh ja…en lukt het niet dan is er morgen weer een dag.

Met Manon op zoek naar een fijn gevoel, een gevoel mezelf te kunnen zijn, een gevoel van trots en overwinning en dit sterke moment ankeren.


Inspiratie op NOT 2019

Met een tas vol inspiratie kwam ik gisteravond, na een voorspoedige treinreis, met een voldaan gevoel thuis!

Zo mooi om allemaal enthousiaste bedrijven van klein tot groot te zien en te spreken op de NOT. Innovatieve mogelijkheden en kansen voor onderwijs gezien.

Leuk voor mij om klanten te begeleiden bij de keuzes voor nieuw materiaal en samen met hun verder te verdiepen in digitaal portfolio. Compliment voor het enthousiasme waarmee Yvonne van Oers haar digitale tools (mijn kleutergroep) ter ondersteuning voor de onderbouwleerkracht beschrijft en laat zien hoe compleet dit is en ontstaan uit praktijkervaring. Het zorgt echt voor efficiëntere tijdsbesteding en overzicht over de doelen van de kinderen. Prachtig.

Veel inspiratie voor iedereen die nog naar de NOT gaat deze week. Succes voor iedereen die op de NOT vol passie zijn of haar verhaal vertelt.

Inspirerende dag bij congres mindset!

Investeren in mijn eigen ontwikkeling op het congres mindset in Eindhoven op 16 januari 2019. Mooie gesprekken gehad met andere deelnemers en zeer afwisselende sprekers met een praktisch verhaal. De grootste eye openers voor mij waren bij de verschilllende sprekers:

Jacqueline Willemse: leg aan kinderen uit hoe het brein werkt. Prachtig hoe zij theorie verbindt aan alledaagse voorwerpen zoals een trekker en een elastiekje.

Cees Frankruijter: het start bij de mindset van jezelf. Feedback van volwassenen heeft een grote invloed op kinderen. Bij feedback die vertrouwendewekkend en op ontwikkelingsgericht vaardigheden gericht is, wordt er autonomie (keuzevrijheid over wat je doet) en status (gevoel van eigenwaarde over wat je kunt) ervaren. Als het andersom is dan is de reflex vluchten (fright, fight, flight). Het laatste heeft veel langer en dieper effect.

Mirjam Pol: leren is het organiseren van netwerken. Brein is plastisch. Intelligentie is rekbaar binnen en bandbreedte. Gedachte, gevoel en gedrag hebben hier invloed op. Stress hindert het korte termijn geheugen en vermindert werkgeheugencapaciteit.

René Lous: mindset veranderen op 5 manieren

  1. Procesgericht complimenten
  2. the power of not yet
  3. talent is leren en oefenen. De ijsberg van succes.
  4. focus op succes
  5. focus op fouten. First Attempt In Learning

Met prachtige voorbeelden, filmpjes en persoonlijke ervaringen van René zelf.