Met talentbenutting personeel binnen halen én behouden!

Afgelopen vrijdag op de kinderopvanginspiratiedag inspirerende gesprekken gevoerd met pedagogisch medewerkers, locatiemanagers, HR-managers, leerkrachten en eigenaren van een kinderopvang.

Veel dezelfde vraagstukken: personeel vinden en behouden en hoe de visie gezamenlijk uit te dragen, zodat alle medewerkers volgens de bedoeling van de organisatie denken en werken. Hoe geef je de samenwerking in een IKC vorm?

Door bewustwording van talenten benut je de kwaliteiten in de organisatie,  voelt personeel zich gezien en gehoord waardoor werkplezier én goede resultaten ontstaan.

Door samen  visie en overtuigingen van organisaties en medewerkers te verbinden, zet je dit om in gewenst gedrag op  de werkvloer. Samen met ouders ben je dan op een mooie en waardevolle manier van betekenis in het leven van een kind.

Dit is een samenwerking met: http://www.green-elephant.nu