SLO conferentie begaafdheid en talentontwikkeling “samen talenten stimuleren en vieren”


Wat een goed, georganiseerde dag met inspirerende sprekers en waardevolle middelen.
Patti Drapeau had schokkende cijfers over de snelle afname van creativiteit van kind naar volwassene. Daarnaast zijn scholieren creatiever buiten schooltijd dan tijdens schooluren
Gelukkig heeft ze ook mooie mogelijkheden laten zien om creativiteit te behouden en weer te vergroten. Gebruik je verbeeldingskracht, flexibiliteit, nieuwsgierigheid, originaliteit en waarneming.


Bij de inspiratiesessie “zie het verborgen talent op de werkvloer” van Lianne Hoogeveen en Mariska Poelman was er veel ruimte voor het gesprek met elkaar. Er worden mooie conclusies getrokken over talenten op de werkvloer. Er ligt een verantwoording voor de werknemer, werkgever en de collega’s samen. Heb het lef om te luisteren en te doen. Uit onderzoek blijkt dat autonomie, vertrouwen van de werkgever belangrijk is voor de (hoogbegaafde) werknemer en dat ze last hebben van controle en sturing. Voor iedereen is het van belang om bewust te zijn van zichzelf, de ander en nieuwsgierig te zijn naar hoe een ander iets aanpakt. Op deze manier zet je talenten in. Heb je een lastige werknemer? Waar het schuurt, daar kan best weleens veel talent zitten.


De laatste spreker was Stefan Buijsman die creatief denken verbond aan wiskunde. Hij nam ons mee de geschiedenis van getallen en handel in en de creatieve manieren die er in culturen is bedacht om praktische problemen op te lossen. Wiskunde zorgt voor nauwkeurigheid maar geef de juiste betekenis aan getallen en trek de juiste conclusies.

Ook de (gratis) aangeboden materialen door SLO met betrekking tot executieve functies vragen erom om vandaag nog in de praktijk in te zetten, voor kind en volwassene.