Lean is een prachtige werkwijze om samen processen te bekijken en efficiënter te maken.

Mieke, leerkracht groep 1-2: “De werkdruk wordt verlaagd doordat je zelf positief en concreet inzicht krijgt in het proces. Lean kun je zeker inzetten bij MT- vergaderingen en bij het werken met leerteams.”

Door de klantbehoefte te onderzoeken werd duidelijk waar de prioriteit ligt.

Leerkracht groep 3: “Manon geeft goede sturing waarbij ruimte is om de uitkomst van jezelf te laten worden. Lean zorgt voor openheid en dat iedereen weet waar je mee bezig bent.”

Tijdens de waardestroomanalyse kwamen al snel de inzichten, waar de verspillingen zaten.

Deborah, leerkracht groep 8: “Manon geeft duidelijke situationele begeleiding die gericht is op onze situatie. Om als school met Lean te kunnen werken is er een deskundige, enthousiaste kartrekker nodig en een succeservaring.”

De brainstormsessie zorgde voor verrassende oplossingen. Op de A3 werden alle stappen van de Kaizen vastgelegd. Zo kon er begonnen worden met een experiment.

Harold, directeur Nutsbasisschool Beneden Beekloop: “Manon is duidelijk en efficiënt, geen verspilde tijd maar aan de slag met resultaat. De inzet van de middelen zoals Powerpoint geeft overzicht en inzicht.”

Uiteindelijk hebben we met elkaar een score en verbeterbord gemaakt zodat de ontwikkeling structureel en kort wordt bijgehouden.

Lonneke van de Ven, eigenaar PinkTurtle: “Wat een geweldig enthousiast en professioneel mens ben je, Manon. Lean en basisonderwijs is op jouw lijf geschreven!”


Op een basisschool in Brabant ben ik als externe specialist welkom geheten om 8 maanden een bijdrage te leveren aan onderwijsvernieuwing in hun school.

Hierbij was mijn opdracht het begeleiden van leerkrachten bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij vernieuwingen en bewustwording van teamleergedrag.

Met behulp van (in)formele gesprekken, diverse werkvormen en interventies weten alle teamleden nu meer over toekomstgericht onderwijs. De teamleden hebben met elkaar een visie gevormd en ieder heeft, vanuit zijn eigen passie, gekozen voor de onderdelen uit die visie waaraan ze prioriteit geven. Ze zijn zich bewust geworden van de talenten van zichzelf die ze in kunnen zetten om meer tegemoet te komen aan de talenten van kinderen in hun klas

Directeur basisschool: Manon heeft verdieping aangebracht en de leerkrachten begeleid bij het komen tot een persoonlijk leerdoel. Dit deed ze op een wijze waarop de leerkrachten eigenaar zijn gebleven van hun eigen ontwikkeling.

Teamleider onderbouw: Manon past zich aan aan de (on)mogelijkheden van de organisatie en prikkelt professionals om buiten de comfort zone te stappen.

Leerkracht groep 7/8: Ik vond het van te voren spannend dat Manon bij mij in de klas kwam kijken. Dat gevoel was meteen weg, Manon is heel benaderbaar en prettig in de omgang.