Het effect van feedback, emoties en leiderschap op een organisatie


Inmiddels zijn we een aantal weken op weg in een tijd waarin alles anders is door het coronavirus. Dit geldt zowel in de thuissituatie als op het werk. De veranderingen zijn urgent en op wereldniveau. Veel mensen belanden vanuit de comfortzone in de paniek/stresszone. Dit uit zich bij iedereen op een andere manier. De één staat letterlijk stil (bevriest), de ander kijkt het liefst een andere kant op (vlucht) en weer een ander maakt ruzie over hoe nu verder(vecht). Het belangrijkste is om de emoties bij dit gedrag te herkennen, te benoemen om het vervolgens te accepteren en te uiten. Op die manier geef je het een plekje en kun je in de leerzone komen wat nodig is om goede keuzes te maken bij de nieuwe verhoudingen en andere doelen die gesteld worden. Bij iedereen is het verschillend hoe snel je van de paniek naar de leerzone komt.
Ook feedback onderling is daarbij helpend. Zie feedback als een cadeautje dan kun je zelf kiezen wat je ermee doet. Door vragen te stellen zoals “Wat is er gelukt?” (taak feedback), “Hoe heb je het aangepakt?”(procesfeedback) of “Wat was jouw rol in deze situatie?”(zelfregulerende feedback), zorg je voor bewustwording bij elkaar. Hierdoor kom je in ontwikkeling en kun je elkaars talenten benutten en samenwerken.
Er is een extra rol voor de leidinggevende in deze tijd. Deze zorgt voor duidelijkheid en kaders en sluit bij iedere medewerker zoveel mogelijk aan bij de behoefte en verantwoordelijkheid die hij aan kan (situationeel leiderschap). Een team gaat dan weer van sturen naar steunen-begeleiden en delegeren. Ook hier is het pad van iedere medewerker anders.
Wanneer je op deze manier binnen een organisatie met elkaar omgaat, krijg je in deze tijd een lerende organisatie die kansen ziet, innovatief is, samenwerkt en dezelfde doelen heeft. Iedere medewerker is authentiek en wordt ingezet op de talenten die hij heeft.

Hoe zorg je dat je nu en in de toekomst leert van deze periode?

Heb je daarover nog hulpvragen of begeleiding nodig dan steun ik graag. Bel of mail je vraag. Graag tot ziens!

Manon Arts,

manon@authentalent.nl of 06-40404944