Entries by Manon

Het effect van feedback, emoties en leiderschap op een organisatie

Inmiddels zijn we een aantal weken op weg in een tijd waarin alles anders is door het coronavirus. Dit geldt zowel in de thuissituatie als op het werk. De veranderingen zijn urgent en op wereldniveau. Veel mensen belanden vanuit de comfortzone in de paniek/stresszone. Dit uit zich bij iedereen op een andere manier. De één […]

Een prentenboek voorlezen in groep 7 en aan professionals

Op 15 vrijdagen lesgeven in groep 7. Dat zou ik vanaf maart tot einde schooljaar doen. Een kans om na bijna 3 jaar toch weer te voelen hoe de praktijk als leerkracht is. Van de school kreeg ik alle ruimte om ook zaken uit mijn trainingen te gebruiken in deze klas. Op deze manier kan […]

Samen lekker in je vel in deze rare tijd!

Alles is anders in deze periode. We weten niet hoe lang het duurt. Iedereen reageert er ook anders op en heeft andere gevoelens. Om te zorgen dat iedereen lekker in zijn of haar vel zit of blijft zitten is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Op deze manier word je je bewust […]

Scholieren en bedrijfsleven ontmoeten elkaar

Vanmiddag was ik uitgenodigd om opdrachtgever te zijn voor leerlingen uit de bovenbouw van HAVO/VWO van 5 technasiumscholen uit deze regio. Ik ging erheen met een open blik, mijn tent neergezet, opdrachten gemaakt en goede zin meegenomen. Vervolgens kwamen de eerste leerlingen informatie bij mij halen, een beetje onwennig allemaal. Al snel was het ijs […]

Feedback is een cadeautje!

Afgelopen maanden heb ik drie teams mogen begeleiden in bewustwording en ontwikkeling van hun eigen talenten. Dit gebeurde door afwisseling in denken-voelen-doen. Tijdens een intakegesprek met de manager en HR-adviseur maakte ik de training op maat. Tijdens de training waren zij uiteraard aanwezig als deelnemer. Met een actieve werkvorm tijdens de opening werd telkens meteen […]

SLO conferentie begaafdheid en talentontwikkeling “samen talenten stimuleren en vieren”

Wat een goed, georganiseerde dag met inspirerende sprekers en waardevolle middelen. Patti Drapeau had schokkende cijfers over de snelle afname van creativiteit van kind naar volwassene. Daarnaast zijn scholieren creatiever buiten schooltijd dan tijdens schoolurenGelukkig heeft ze ook mooie mogelijkheden laten zien om creativiteit te behouden en weer te vergroten. Gebruik je verbeeldingskracht, flexibiliteit, nieuwsgierigheid, […]

Met talentbenutting personeel binnen halen én behouden!

Afgelopen vrijdag op de kinderopvanginspiratiedag inspirerende gesprekken gevoerd met pedagogisch medewerkers, locatiemanagers, HR-managers, leerkrachten en eigenaren van een kinderopvang. Veel dezelfde vraagstukken: personeel vinden en behouden en hoe de visie gezamenlijk uit te dragen, zodat alle medewerkers volgens de bedoeling van de organisatie denken en werken. Hoe geef je de samenwerking in een IKC vorm? […]

CompeTENT met Authentalent

Een tent is eenvoudig en flexibel: je zet hem op waar je wil, pakt klein en snel weer in. De stokken verbinden en zorgen voor kaders. Met de haringen veranker je hem aan de grond. Het doek zorgt voor bescherming, toch kun je makkelijk van binnen naar buiten en andersom. Je kunt alles volgen van […]

De leanreis van Nutsbasisschool Beneden Beekloop

Lean is een prachtige werkwijze om samen processen te bekijken en efficiënter te maken. Mieke, leerkracht groep 1-2: “De werkdruk wordt verlaagd doordat je zelf positief en concreet inzicht krijgt in het proces. Lean kun je zeker inzetten bij MT- vergaderingen en bij het werken met leerteams.” Door de klantbehoefte te onderzoeken werd duidelijk waar […]

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat geloof ik?

Drie opdrachten hebben professionals in het onderwijs richting de leerlingen: kennisoverdracht, voorbereiden op een plekje in de maatschappij én persoonsontwikkeling. Prioriteit: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat geloof ik? Dan komt de rest ook goed. Er zijn prachtige middelen om kinderen hierin te volgen. Allerlei prachtige systemen en werkwijze die hierbij helpend zijn. Wanneer […]